Før sommeren samlet LDO for første gang unge fra nasjonale minoriteter til en samtale for å bli kjent med unge fra de ulike organisasjonene, lære mer om hvilke saker de brenner for og hvilke utfordringer de har.

Kristine Jonas og Henrik Madsen fra Kvääninuoret-Kvenungdommen, Judy Jacubowicz Klein og Magali Courtade fra Det Mosaiske Trossamfund og Anne-Marie Moen fra Skogfinske interesser i Norge var til stede i møtet. Unge fra andre organisasjoner for nasjonale minoriteter hadde ikke mulighet til å delta, og LDO vil ha egne møter med dem senere. 

Blant sakene som ble trukket frem, var:

  • Lite tilgjengelig informasjon og kunnskap om nasjonale minoriteter, spesielt i skolen. I noen tilfeller er tilgang på informasjon om egen gruppe avhengig av innsatsen eller interessen til den enkelte lærer.

  • Usynliggjøring - selv om det finnes gode initiativer i både offentlig og privat regi, i form av alt fra handlingsplaner til utstillinger, bidrar dette kun til sporadisk synlighet.

  • Opplevelsen av å være «talsperson» for en hel gruppe i møte med andre, og å måtte forsvare andres meninger enn sine egne.

  • Møte med hets, spesielt på sosiale medier.

  • Ønske om at unge involveres mer ved utforming av politikk og tiltak som berører nasjonale minoriteter.

 

Ombud Bjørn Erik Thon orienterte om LDOs mandat og veiledningstjeneste, samt om tilbudet hos Diskrimineringsnemnda. Han informerte også om ombudets dialog med Datatilsynet om hatefulle ytringer, og om to kommende EU-direktiver som det er aktuelt å følge med på.

Han oppfordret samtidig de fremmøtte til å holde kontakt med både LDO og hverandre. Ombudet vil ta med seg det som kom fram i møtet i sitt videre arbeid, blant annet når det gjelder arbeidet mot hets.

– Det var lærerikt, inspirerende og tankevekkende å snakke med representantene fra disse organisasjonene, og jeg er takknemlig for at de delte sine erfaringer med oss, sier Thon.

 

Vil du vite mer?

Les mer om ombudets arbeid innen etnisitet

Trenger du veiledning i en konkret sak? Ta kontakt med vår veiledningstjenste.