23. august samlet ombud Bjørn Erik Thon sitt nye fagråd for første gang. Rådet består av personer med kjennskap til de ulike diskrimineringsgrunnlagene, og skal komme med innspill opp mot ombudets arbeid.

Under det første møtet i ombudets lokaler i Oslo, fikk representantene bli kjent med hverandre. Det ble også lagt opp til diskusjoner, både i plenum og i grupper, om hvilke likestillings- og anti-diskrimineringsutfordringer som bør prioriteres i tiden fremover. Fagrådet skal i første omgang komme med innspill til Bjørn Erik Thons kommende ombudsstrategi, som skal legges frem i løpet av høsten.

Gruppen vil ha tilsvarende rolle som det tidligere brukerutvalget, og vil møtes om lag fire ganger i året. Medlemmene er valgt av LDO til og med 2025.

– Jeg gleder meg til å jobbe sammen med disse kunnskapsrike menneskene i årene fremover. De vil helt sikkert utfordre oss, og vi vil også utfordre dem tilbake, sier Thon.

 

Følgende representanter sitter i det nye fagrådet:

 

 • Kari Gran og Safira Josef (Romano kehr)
 • John Peder Egenæs (Amnesty International Norge)
 • Helle Borgen (Norges Kvinnelobby)*
 • Bassel Anis Hatoum (Skeiv Verden)
 • Isaac Elstad Røssnes (Press)
 • Marit Bjørnstad (Norske kvinners sanitetsforening)
 • Hatem Ben Mansour (Antirasistisk senter)
 • Are Saastad (Reform – ressursenter for menn)
 • Jan Davidsen (Pensjonistforbundet)
 • Mette Ellingsdalen (Landsforeningen We Shall Overcome)
 • Ingrid Rosendorf Joys (Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn)
 • Linda Noor (Minotenk)
 • Lars-Bjørnar Nøstan Knutsen (Noereh)
 • Hedvig Ekberg (Norsk Forbund for Utviklingshemmede)
 • Berit Vegheim (Stiftelsen Stopp Diskrimineringen)
 • Inge Alexander Gjestvang (FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold)

 

*Norges kvinnelobby har foreløpig ikke valgt fast representant.