Tilretteleggingen kan gjelde selve lærestedet, undervisningen, læremidler og eksamen. Den eventuelle tilretteleggingen skal være tilpasset deg og de forutsetningene du har.  

Skolen eller utdanningsinstitusjonen er fritatt fra plikten til å tilrettelegge dersom tilretteleggingen blir en uforholdsmessig byrde. Det skal en del til. I vurderingen blir det blant annet lagt vekt på hvilken effekt tilretteleggingen vil ha, hva det koster å tilrettelegge og hvilke ressurser skolen eller utdanningsinstitusjonen har.  

 

Hvordan kan du gå fram for å be om tilrettelegging?  

Du må levere en skriftlig begrunnelse for tilretteleggingsbehovet ditt. Det er viktig å si noe om hvorfor du trenger tilretteleggingen, ikke bare hva du trenger. Sammen med begrunnelsen burde du ha en erklæring fra lege eller annen spesialist som bekrefter behovet ditt. Dersom du får avslag på tilrettelegging, kan du klage til ledelsen ved skolen. Derfra kan du klage videre til kommunen hvis du er grunnskoleelev, fylkeskommunen hvis du går på videregående, og til slutt til Statsforvalteren. Som student må du ta saken til klagenemnda ved universitetet før du kan klage videre.  

Eksempler på tilretteleggingskrav

"Som følge av funksjonsnedsettelsen sin blir Arild fortere sliten. Han trenger derfor noe lengre tid på å gjøre oppgavene sine, og også oftere pauser."

"Beate har dårlig finmotorikk og har derfor behov for å bruke PC i alle faser av undervisningen".

"Fordi Viktor har behov for ro rundt måltidet og bruker lengre tid på å spise som følge av funksjonsnedsettelsen sin, har han behov for å starte lunsjpausen ti minutter før de andre.  På den måten kan han fortsatt leke med de andre i friminuttet".

"På grunn av funksjonsnedsettelsen sin trenger Sara hjelp til av- og påkledning før og etter gymtimer. Hun har derfor behov for å gå litt tidligere fra gymtimen å rekke neste undervisningstime."

Hvis du trenger hjelp i en sak om tilrettelegging, kan du ta kontakt med ombudet for veiledning. Hvis du ønsker å få avklart om plikten til å tilrettelegge er brutt, kan du/dine foresatte klage saken inn for Diskrimineringsnemnda 

Du kan lese mer om inidviduell tilrettelegging på skolen her.

 

Plikt til å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering (LOS-plikt)  

I tillegg til at skolen eller utdanningsinstitusjonen din har plikt til å tilrettelegge for deg, har de også plikt til å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering på et overordnet nivå. Det betyr at disse hensynene skal være en ramme for arbeidet ved skoler og utdanningsinstitusjoner. Du kan lese mer om LOS-plikten her.