Mange arbeidsgivere er ikke godt nok kjent med plikten de har til å jobbe med å fremme likestilling og å forhindre diskriminering.

Dette ønsker vi i ombudet å gjøre noe med. Bli med og delta på ett, eller flere av våre digitale kurs og lær mer om likestillingsarbeid på arbeidsplassen. Du trenger ikke å være arbeidsgiver. Kunnskapen som våre fageksperter formidler på kursene er like viktig for tillitsvalgte, HR og andre som måtte ønske å lære mer.

 

Kursene vi har satt opp er:

Praktisk innføring i likestillingsredgjørelsen. Digitalt kurs 08.02.23, klokken 09:00 – 11:00.

Lønnskartlegging. Digitalt kurs 15.02.23, klokken 09.00 – 11.00.

Systematisk likestillinsarbeid for tillitsvalgte. Digitalt kurs 01.03.23, klokken 09:00 – 11:00.

 

Les mer om hvert kurs og meld deg på ved å trykke på kurstittelen.  

Og husk: Alle kursene er gratis!