Høsten 2021 sto flere kvinnelige fiskere frem i media og fortalte om alvorlig trakassering og seksuell trakassering i fiskerinæringen. I ettertid har temaet fått mye oppmerksomhet i bransjen. Nå har flere aktører blitt enige om å jobbe sammen mot seksuell trakassering og trakassering.

Dette samarbeidet starter med et pilotprosjekt med Sjøfartsdirektoratet, Norges Fiskarlag, Norsk Kystfiskarlag, Sjømannsforbundet, Pelagisk forening, Hun fisker, og Likestillings- og diskrimineringsombudet som deltakere.

Formålet er å bidra til økt forståelse om hva trakassering og seksuell trakassering er, og hvordan det kan bekjempes.

I tillegg til de nevnte aktørene, er Sjømat Norge en del av samarbeidet for å ha et kontaktpunkt til fiskerinæringen på landsiden. Samarbeidet strekker seg i første omgang til september 2023.

– Arbeidet vil bestå av opplæring og kompetanseheving hos våre ledere, verneombud og tillitsvalgte. I tillegg skal kursmateriell utvikles, og vi skal også ha en gjennomgang av varslingsrutiner slik at våre inspektører er sikre på sin framgangsmåte under inspeksjoner, sier sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide.

Avtalen skrives under i Trondheim 24. august, under Nor Fishing- messen. Fiskeri- og havminister Bjørnar Selnes Skjæran, likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon, sjøfartsdirektør Knut Arild Hareide, og representanter fra organisasjonene er alle til stede.

– Vår erfaring er at nøkkelen til et godt forebyggende arbeid mot trakassering er ledelsesforankring. Ledelsen, både hos organisasjonene, og på den enkelte virksomhet må erkjenne at dette er et arbeidsmiljøproblem og ha en vilje til å ta tak i dette problemet. Ledelsen må være engasjert i det forebyggende arbeidet ved iverksetting av tiltak og oppfølging. Enkelt sagt, ledelsen må stå i bresjen for arbeidet mot seksuell trakassering og trakassering, sier Bjørn Erik Thon.

Les avtalen her

Vil du vite mer?