Redegjørelsesplikten

Alle virksomheter som er pålagt å utarbeide årsberetning, skal i denne redegjøre for likestillingstilstanden i virksomheten, og hvilke tiltak som er iverksatt eller planlegges gjennomført. Likestillingsredegjørelsen skal blant annet vise om virksomheten har oppfylt aktivitetsplikten.

Nedenfor finner dere informasjon om hvilke lover og regler som gjelder for redegjørelsesplikten. I tillegg finner dere anbefalinger om hvordan du kan utarbeide en likestillingsredegjørelse, som er nyttig i virksomhetens interne likestillingsarbeid.