Forbud mot gjengjeldelse

Det er ulovlig hvis du behandler en medarbeider dårligere fordi vedkommende har klaget på diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr gjengjeldelse mot en person som har fremmet en klage om brudd på loven. Det betyr at det ikke er lov å behandle en medarbeider dårligere fordi han eller hun har klaget deg inn for diskriminering.

Dersom en medarbeider tar opp et problem med deg, uten å ha fremmet en klage enda, kan du heller ikke behandle vedkommende dårligere.

Forbudet gjelder også overfor vitner i en klagesak.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.