Forbud mot gjengjeldelse

Det er ulovlig å behandle en medarbeider dårligere fordi vedkommende har klaget på diskriminering.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr gjengjeldelse mot en person som har fremmet en klage om brudd på loven. Det betyr at det ikke er lov å behandle en medarbeider dårligere fordi han eller hun har klaget deg inn for diskriminering. Dette gjelder med mindre klageren har opptrådt grovt uaktsomt. 

Forbudet gjelder i tillegg der en medarbeider gir uttrykk for at en klage kan bli fremmet.

Vitner i en klagesak og personer som bistår i en klagesak er også beskyttet av forbudet mot gjengjeldelse. 

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.