Oppsigelse

Det er diskriminering dersom du sier opp en medarbeider på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Det er ulovlig å si opp en medarbeider på grunn av graviditet eller foreldrepermisjon.

Ved lovlig oppsigelse, men med fratredelse innenfor foreldrepermisjonen, må oppsigelsestiden forlenges tilsvarende.

Eksempel:    
Marte ble lovlig sagt opp mens hun var i foreldrepermisjon. Hun var i foreldrepermisjon fram til 20. februar 2019. Oppsigelsestiden begynte først da Marte kom tilbake fra permisjon.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.