På jobbintervjuet

Det er diskriminering hvis du stiller spørsmål om graviditet, planer om å få barn eller uttak av foreldrepermisjonen på jobbintervjuet.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr deg som arbeidsgiver å vektlegge graviditet eller foreldrepermisjon i forbindelse med rekruttering.

Under et jobbintervju er det derfor ulovlig å spørre om:

  • Planlagt graviditet
  • Graviditet
  • Adopsjon
  • Infertilitetsbehandling
  • Planlegging av hvordan foreldrepermisjon skal tas ut.

Som arbeidsgiver kan du heller ikke innhente slike opplysninger på annen måte i ansettelsesprosessen. Det er også ulovlig å undersøke om arbeidssøkerens ektefelle/partner er gravide eller har planer om å få barn. Forbudet er kjønnsnøytralt.

Dette er lovlig:

  • Likestillingsloven forbyr ikke at arbeidssøkeren selv tar opp temaet på for eksempel et intervju, men kandidaten skal ikke stilles dårligere på grunn av dette.
  • Forbudet gjelder ikke spørsmål om sivilstatus og antall barn.
  • Det er bare i helt spesielle unntakstilfeller lov til å spørre eller innhente opplysningene. For eksempel ved tildeling av teater-/filmroller hvor det stilles spesielle krav til utseendet.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.