Permittering

Det er diskriminering hvis du lar graviditet eller foreldrepermisjon ha betydning for hvem som blir permittert.

Det er som hovedregel forbudt å legge avgjørende vekt på graviditet eller foreldrepermisjon ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres.

Arbeidsgivers mulighet til å permittere arbeidstakere går ikke direkte fram av lovgivningen, men bestemmes av tariffavtaler, individuelle avtaler og sedvanerett.

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.