Test og tenk

Under finner du en quiz hvor du kan teste dine kunnskaper om diskriminering. Du kan også se på casene under og reflektere rundt spørsmålene vi har stilt.