Arbeidsliv

Arbeidslivssidene er rettet mot arbeidsgivere, tillitsvalgte, arbeidstakere og jobbsøkere.

Sidene skal gi veiledning til de som skal jobbe for likestilling og mot diskriminering på arbeidsplassen. De skal også være til hjelp for de som har spørsmål om rettigheter og plikter i arbeidslivet.


Sidene gir en innføring i lover og regler, og konkrete råd og tips til hvordan en kan drive et praktisk likestillingsarbeid, som en del av den ordinære personalpolitikken.

Graviditet og foreldrepermisjon

Graviditet og foreldrepermisjon

Ansettelse og oppsigelse

Ansettelse og oppsigelse

Tilrettelegging

Tilrettelegging

God rekruttering er likestilt rekruttering

God rekruttering er likestilt rekruttering

Lønn og arbeidsvilkår

Lønn og arbeidsvilkår

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Religion på jobb

Religion på jobb

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Aktivitets- og redegjørelsesplikten