Rapportering for komplekse virksomheter

For virksomheter som består av flere nivåer og/eller er sammensatt av flere mer eller mindre selvstendige virksomheter vil rapporteringen måtte være omfattende. Lovarbeidene sier klart at det stilles større krav til store enn til små virksomheter.

 

Eksempler på komplekse virksomheter

 • Departementer med underliggende virksomheter
 • Store kommuner med bydeler og underliggende virksomheter
 • Store virksomheter som består av flere separate regioner
 • Private virksomheter av konserntype

Plasshensyn kan gjøre at en fullgod redegjørelse ikke kan tas inn i virksomhetens sentrale årsberetning eller årsbudsjett. En løsning vil være å henvise i den sentrale årsberetningen til dokumenter hvor redegjørelsen for virksomhetens enheter/avdelinger finnes. Visse vilkår må da være oppfylt:

 • Henvisningen må være til et eller flere konkrete dokumenter.
 • Dokumentene det henvises til må ha tilsvarende status som virksomhetens årsberetning/årsbudsjett.
 • Dokumentene det henvises til må være offentlige, publiserte og tilgjengelige.
 • Det bør i tillegg gis en overordnet fremstilling av likestillingssituasjonen i virksomheten samlet i den overordnede årsberetning/årsbudsjett.
 • Hovedvirksomheten (hovedkontoret, sentralenheten, departementet etc.) vil være ansvarlig for at redegjørelsen samlet er i tråd med de kravene som loven stiller.

Eksempel – rapportering for departementer

I departementets fagproposisjon:

 • En overordnet fremstilling av hovedtallene i likestillingssituasjonen for departementet og departementets underliggende virksomheter
 • En redegjørelse for likestillingssituasjonen for departementets egen virksomhet
 • Henvisning til årsrapportene for departementets underliggende virksomheter dersom årsrapportene er offentlige