God rekruttering er likestilt rekruttering

God rekruttering er rekruttering der den som er best kvalifisert får jobben. Er du trygg på at det skjer i din virksomhet?

Fredag 28. november 2014 satt vi likestilt rekruttering på dagsorden. Vi utfordret sentrale aktører innen HR og rekruttering til å tenke nytt om godt rekrutteringsarbeid, og vi fikk høre arbeidssøkernes stemmer. Se programmet fra konferansen.

Her kan du lese innledningene:

Konferansen ble vist direkte på våre nettsider. Opptak vil bli lagt ut på vår youtubekanal.