Informasjon til arbeidstakere i permisjon

Det kan være diskriminering hvis du ikke gir medarbeidere nødvendig informasjon om deres arbeidsforhold mens de er i permisjon.

Som arbeidsgiver er du pliktig til å gi informasjon til medarbeidere i permisjon, slik at de kan ivareta sine interesser mens de er borte.  

Eksempler på slik informasjon er:

  • Lønnsforhandlinger
  • Omorganiseringer
  • Nye stillinger

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.