Plikt til å tilrettelegge

Det kan være diskriminering hvis du ikke tilrettelegger for gravide medarbeidere hvis de har behov for det.

Arbeidsgivere har ifølge både likestillings- og diskrimineringsloven og arbeidsmiljøloven plikt til å tilrettelegge for alle arbeidstakere. Gravide medarbeidere har dermed krav på tilrettelegging på arbeidsplassen dersom de har behov for det.

Dersom en medarbeider har uttrykt behov for tilrettelegging, og du som arbeidsgiver ikke har tilrettelagt eller vurdert mulighetene for det, er det mest sannsynlig diskriminering.

Mer informasjon om graviditet og arbeidsmiljø finnes på www.arbeidstilsynet.no og  www.idebanken.org/gravid

Hvis det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet eller omplassere den ansatte, kan medarbeideren ha rett på svangerskapspenger.

Mer informasjon om svangerskapspenger finnes på www.nav.no

I tillegg til å bryte loven, kan saker som blir til klager bli tids- og ressurskrevende, skape konflikter på arbeidsplassen og gå utover daglig drift. Juridisk bistand er kostbart, og dersom saken går til rettsvesenet, kan du også blir dømt til å betale erstatning.

Du kan også miste dyktige medarbeidere og få et dårlig rykte som arbeidsgiver. Da taper du i konkurransen om kvalifiserte og lojale medarbeidere.

For arbeidstakere som opplever diskriminering kan også konsekvensene bli store, både økonomisk, personlig og karrieremessig.