Kristin Skogen Lund om diskriminering av gravide

Se hva de mener om diskriminering av gravide og folk i foreldrepermisjon

Klikk her for å se flere filmer