Offentlige tjenester

Denne siden er rettet mot deg som tilbyr offentlige tjenester.

Alle skal ha tilgang til tjenester av like god kvalitet og tjenestene skal være tilpasset det enkelte menneskets behov, uansett funksjonsevne, religion, spårk, kjønn, seksuell orientering eller etnisitet.

Likeverdige tjenester handler ikke om å behandle alle likt, men om å

  • ta hensyn til at folk er ulike
  • tilpasse tilbudet etter folks behov 

Offentlige virksomheter lovpålagt å gi likeverdige tjenester.

Plikter du har som tjenesteyter

Plikter du har som tjenesteyter

Sånn gjør du det

Sånn gjør du det