Likeverdige tjenester tar hensyn til at folk er forskjellig

Likeverdige tjenester handler ikke om å behandle alle likt, men om å

  • ta hensyn til at folk er ulike
  • tilpasse tilbudet etter folks behov 

Det er lovpålagt å gi likeverdige tjenester

Vi har et offentlig tjenestetilbud i Norge som er bra, likevel er det en realitet at når tilbudet ikke er tilpasset ulike menneskers behov, fører det til at noen får et dårligere tilbud.

For å sikre at alle får godt tilpassede tjenester, er offentlige virksomheter lovpålagt å gi likeverdige tjenester.

Likeverdige tjenester til alle betyr ikke like tjenester til alle. Det betyr tilrettelagte tjenester for den enkelte og for ulike grupper. 


Slik jobber et tjenestested som gir likeverdige tjenester

En virksomhet må jobbe grundig og kontinuerlig med seks områder for å gi likeverdige tjenester.