Skole

Alle elever har rett på et trygt skolemiljø uten trakassering eller mobbing. Undervisning og aktiviteter er tilpasset den enkelte elevens forutsetninger og behov.  

Under får du informasjon om elevers rettigheter, og hvilke plikter lærere og skoleledere har når det gjelder å tilrettelegge og unngå at barn diskrimineres.

Du finner også inspirasjonsmateriell for elever og skoleansatte, samt informasjon om noe av det LDO gjør for å forebygge diskriminering i skolen.

Er du elev?

Opplever du mobbing eller trakassering på skolen, kan du få hjelp av oss. Sjekk våre veiledningssider her.

Dine plikter som lærer eller skoleleder

Dine plikter som lærer eller skoleleder

Test din kunnskap om diskriminering

Test din kunnskap om diskriminering

Elev? Bli med på nettutstilling!

Elev? Bli med på nettutstilling!