Til deg som er lærer eller skoleleder

Ledere og ansatte i skolen har plikt til å gi alle elever en trygg skolehverdag og tilpasse opplæringen til den enkeltes forutsetninger og behov. I tillegg skal kommunikasjonen med de foresatte ivaretas til elevens beste. Dette  følger av opplæringsloven.

Offentlige skoler har også plikt til å fremme likestilling og hindre diskriminering. Dette følger av aktivitetsplikten i likestillings- og diskrimineringsloven.

Hvordan kan du bidra til å sikre en likeverdig skole for alle?

I ressursboksen under får du tilgang til kunnskap om hva diskriminering og likeverdig tjenesteyting er, eksempler på opplevd diskriminering i skolen, og oppgaver som hjelper deg å reflektere over hvordan du selv jobber.

 

Her finner du tips og råd om hvordan du kan jobbe for et likeverdig skoletilbud i praksis.

Vi gir råd og veiledning i spørsmål om diskriminering. Du kan kontakte oss på telefon, brev og epost. Dialogen er helt uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, dersom du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Vi behandler også klagesaker. Vi vil da vurdere klager sin sak juridisk og komme med en uttalelse om diskriminering har skjedd eller ikke. Vi ber da om en redegjørelse fra den som er klaget inn for diskriminering og fra den som mener seg utsatt for diskriminering. I en klagesaksbehandling vil den som klages inn få vite hvem klager er.

Hver klagesak har en saksbehandler som både klager og den som er klaget inn kan kontakte.