Klage til LDO

Pil

LDO vurderer om klagen kan behandles

Pil

Saken kan ikke behandles som en klagesak.

I den grad ombudet kan gi veiledning om hvor saken kan påklages (eks. NAV), gjøres dette.


                  eller LDO kommer frem til at saken kan behandles som en klagesak.

    Pil  
    Uttalelse eller Henleggelse eller Avvisning
    Ikke juridisk bindende
        Pil    

Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Juridisk bindende vedtak.