Veiledning til enkeltpersoner

Vi gir juridisk veiledning om likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, diskrimineringsloven om seksuell orientering, arbeidsmiljølovens likebehandlingskapittel, og om ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovgivningen.

Hvis du har spørsmål om rettigheter eller plikter som du tror har noe med dette regelverket å gjøre, eller hvis du har spørsmål om noe du har opplevd som du tror kan være diskriminerende, kan du ta kontakt.

Ombudet gir også veiledning i saker som berører diskrimineringsspørsmål, men som ikke direkte faller inn under diskrimineringslovene.

Hvis spørsmålet ditt faller utenfor ombudets arbeidsfelt, vil vi prøve å veilede deg til et annet sted du kan henvende deg.

Veiledning til arbeidsgivere og tjenesteytere

Veiledning til arbeidsgivere, tjenesteytere, organisasjoner, foreninger, tillitsvalgte og andre som jobber med likestilling og antidiskriminering finner du mer om her.