For første gang er bevisstgjøringstesten - implisitt assosiasjonstest, IAT , nå tilgjengelig på norsk.

– Dette er den beste testen som finnes for å teste implisitte assosiasjoner. Vi tror den kan bidra til å øke hver enkelts bevissthet om egne forutinntatte holdninger, sier rådgiver Eero Olli hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Ta testen - klikk her

Det er en kjent sak at folk ikke alltid sier hva de tenker, og det er grunn til tro at folk heller ikke alltid vet hva de tenker. Å forstå denne typen uoverensstemmelse er viktig for forstå fordommer, og for å bekjempe diskriminering. IAT (Implicit Association Test - test av implisitte assosiasjoner), er en relativt ny metode som er utviklet av anerkjente psykologer og forskere, og den viser avviket mellom det bevisste og ubevisste på en mer overbevisende måte enn det som har vært mulig med tidligere metoder.

Det er syv tester som handler om dine (ubevisste) holdninger når det gjelder kjønn, hudfarge, utseende, vekt, nasjonalitet, alder og seksuell legning.  Hver av testene tar ca. 10 minutter.  Du kan ta en eller flere tester. Du får resultatet umiddelbart etter at du har tatt testen. Resultatet er hundre prosent anonymisert. Du er også med å skape et datamateriale som vil bli brukt i internasjonal forskning.

Bli klar over fordommer

Likestillings- og diskrimineringsombudet er den norske samarbeidspartneren i dette prosjektet som startet i 1999 og som i dag omfatter 24 land.

 –Likestillings- og diskrimineringsombudet vil bruke denne testen til å øke folks bevissthet på egne fordommer. Vi ønsker også å bidra til at det forskes mer på hva fordommer er, hvordan de formes, hvordan de påvirker oss og hvordan vi kan påvirke dem, sier rådgiver Eero Olli.

Vi alle har forutinntatte holdninger og stereotypier – de er nødvendige for at vi skal kunne leve i et samfunn der vi ikke kjenner alle menneskene vi møter.  Problemene oppstår ofte når vi slutter å ta inn informasjon om menneskene vi møter og i stedet handler på autopilot. Målet med testen er ikke å endre dine holdinger – målet er at du skal være bevisst dem, slik at du kan justere dine handlinger og valg til den konkrete situasjonen du er i, hvis det trengs.

Hvem bør ta testen:

 • Du som har en nabo eller en kollega som er annerledes enn deg selv.
 • Du som tar beslutninger som får konsekvenser for andres liv og velvære.  Hvor mye påvirker dine holdinger dine beslutninger? 
 • Du som er sjef.  
 • Du som jobber med rekruttering og personal. Er du i stand til å rekruttere den beste søkeren, hvis dine fordommer får lov til å spille inn?
 • Du som jobber innen helsevesenet.
 • Du som jobber innen politiet eller rettsvesenet.
 • Du som jobber med kundeservice. Får alle like bra kundebehandling? Er den basert på stereotypier eller er den tilpasset hvert enkelt kunde?
 • Du som er elev eller student.
 • Du som er opptatt av holdinger. 

Forslag til hvordan testen blir brukt:

 • Du må være på nettet og vi anbefaler at du tar testen alene. Testen krever at du er konsentrert og du bør sikre deg mot å bli forstyrret mens den pågår. Lykke til!
 • Diskuter resultatene etterpå. Stemmer resultatene? Hva slags holdinger har jeg/vi? Hvordan kan de implisitte holdingene påvirke dere og deres forhold til andre og de valg dere tar? Er dere villige til å vurdere endringer som kan fungere som en motvekt til forutinntatte holdninger.
 • Testen kan brukes som en introduksjon til diskusjon om fordommer (ta den på forhånd). Testen kan være del av hjemmearbeidet etter en kurs eller diskusjon.

Velg gå videre dersom du får advarsel om sikkerhetssertifikat , advarselen skyldes navnendring på siden i forhold til domenenavn.

Mer informasjon om det internasjonale prosjektet:  http://www.projectimplicit.net/