Iverksett tiltak

Når likestillingsutfordringene er kartlagt, målene for arbeidet fastsatt, planen er utarbeidet og ansvaret fordelt, må dere vurdere hvilke tiltak som kan bidra til å nå målene.

Det er også viktig å tydeliggjøre hvem som har ansvar for at de ulike tiltakene gjennomføres, og tiltakene må være forankret både hos de som skal gjøre den praktiske jobben med tiltakene og på ledernivå i virksomheten.

Vedta relevante tiltak. Tydeliggjør ansvar. Forankre tiltak hos de som skal gjøre den praktiske jobben og på ledernivå Se håndbok for arbeidslivet for tips om mulige tiltak.