Lag en plan og fordel ansvar

Utarbeid gjerne en helhetlig likestillings- og mangfoldsplan for hvilke mål som skal nås når.

Dere trenger ikke gjøre alt på en gang, men velg ut noen områder dere ønsker å satse på og konsentrer dere om å få gode resultater her.

Rullér satsningsområdene i henhold til planen.

Vær tydelig på hvem som har ansvar for at målene nås, og etterspør resultater.

Det er viktig å være oppmerksom på at fra og med 1. januar 2020 skal arbeidstakernes representanter være inkludert i arbeidet med aktivitets- og redegjørelsesplikten.