Sett mål

Når dere har kartlagt utfordringene som deres virksomhet står overfor, må dere sette dere mål for likestillings- og mangfoldsarbeidet.

Tips når dere skal utarbeide mål:

  • De bør være konkrete.
  • De bør være målbare.
  • De må ha tydelige frister for oppfølging og måloppnåelse. 
  • De må forankres både hos de som skal gjøre den praktiske jobben og på ledernivå.