Gode tips fra arbeidsgivere

Hva gjør du hvis en kandidat til en ny stilling forteller at hun er gravid, eller at den nyansatte forteller om graviditeten etter én uke på jobb? 

I 2015 stilte ombudet en rekke arbeidsgivere akkurat dette spørsmålet på denne siden kan du lese hva noen av dem svarte. I tillegg kan du teste hvor godt virksomheten din er på å ta vare på gravide og foreldre i permisjon.

 

Orkla rekrutterte gravid toppsjef

- Vi ønsker å rekruttere de kandidatene som er best for oss. Da spiller ikke kjønn eller graviditet noen rolle, sier konserndirektør for HR i Orkla, Christer Grönberg.

I 2015 valgte Orkla å tilsette en gravid toppleder fordi det var den rette kandidaten. Dette gjorde de vel vitende om at de måtte vente en stund før lederen var operativ i stillingen.

Leder for samfunnsansvar i Orkla, Ellen Behrens, er også engasjert i arbeidet med mangfold og kjønnsbalanse.

‒ Positivitet og dialog om graviditet og permisjon er med på å skape gode holdninger og lojale medarbeidere. Slik blir vi en attraktiv arbeidsplass for kvinner, sier hun.

Behrens medgir samtidig at det er kunstig å snakke om kjønn. Orkla er mer opptatt av kompetanse og kvalifikasjoner. Hun understreker også hvor viktig det er å holde medarbeidere i permisjon informert om hva som rører seg på arbeidsplassen. Eksempelvis inviteres de til tilstelninger på jobben, og de tas ikke ut av epostgrupper.

‒ Vi ønsker å gjøre en god jobb med tilrettelegging og planlegging av graviditet og permisjoner. Blant annet sørger vi for at medarbeideren får lik jobb etter endt permisjon, forteller Behrens.

Tre grep hos Orkla

  • Velger den best kvalifiserte kandidaten.
  • Gjennomfører avslutningssamtale før permisjon.
  • Sørger for god dialog med medarbeidere i permisjon.

Statistisk sentralbyrå

- Dersom vi ikke ansetter gravide eller småbarnsforeldre går vi glipp av viktige ressurser og kompetanse, sier Elisabeth Nørgaard i Statistisk sentralbyrå.

Nørgaard er direktør for avdeling for personstatistikk i Statistisk sentralbyrå (SSB). Fra sitt kontor ved Telthusbakken i Oslo, har hun ansvar for en avdeling på 120 personer.

‒ Når jeg rekrutterer tenker jeg verken på kjønn eller alder. Graviditet er en del av livet, så det er ikke noe problem, forteller hun.

Nørgaard har vært ansatt i SSB i over 20 år. Hun har selv hatt sjefer som ga henne full tillit og nye utfordringer, selv om hun har fått tre barn i perioden. Derfor er hun overrasket over at mange i Norge er skeptiske til å ansette gravide.

En del småbarnsforeldre er ute etter stabile jobber, noe som gjør dem mer lojale. Dersom vi som arbeidsgiver er litt rause, får vi også noe igjen, mener direktøren.

‒ Sånn sett blir jo graviditet en fordel på lang sikt, smiler hun. 

Det går over

- Det er et høyst midlertidig problem at folk sliter litt i småbarnsperioden og i forbindelse med graviditet. Den tiden går fort over.

Elisabeth Nørgaard, avdelingsdirektør

 

Forskning

TNS Gallup gjennomførte i 2015 en undersøkelse om foreldreskap og jobb. Vi har laget en oversikt over hovedfunnene.