En reell tilgang til tjenesten


Likeverdig tjenester er avhengig av god tilgjengelighet, relevant informasjon om tjenestene og personlig service tilrettelagt for den enkelte.
Alle skal uavhengig av sine forutsetninger få tilgang til offentlige tjenester. Tilgang handler om

  • fysisk utforming av lokaler og bygg
  • godt tilrettelagt informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • at ingen utestenges på grunn av usaklige grunner

 

Vilkår for å gi en tjeneste skal være saklige

Selv om regler og rutiner kan være nøytrale på overflaten, kan de resultere i at enkelte får et dårligere tjenestetilbud, eller utestenges helt fra en tjeneste. Et eksempel kan være et tjenestested som likebehandler alle sine brukere ved å innføre en nettbasert ordning. Ordningen er nøytral, men utestenger brukere som ikke har adgang til nett eller mangler datakunnskap.

Men manglende tilgang kan også skyldes tjenesteyters

negative holdninger til enkelte brukergrupper

feilaktige forestillinger om ulike brukergrupper

For å lese mer om dette se Kunnskap.

 

Universell utforming - en plikt

Universell utforming skal sikre at alle har likeverdig tilgang til tjenester. Tilgangen skal ikke begrenses av nedsatt funksjonsevne (bevegelse, syn, hørsel, kognisjon, allergi og lignende).

Et tjenestested som er universelt utformet har

  • bygg/lokaler som er fysisk tilgjengelig for alle
  • en teknologi som gjør at alle får reell tilgang til tjenestene
  • tilrettelagt informasjon
  • personlig service til dem som trenger det

Offentlige virksomheter har en plikt til å være universelt utformet, gjennom blant annet


Det kommer stadig flere konkrete krav og standarder om hva universell utforming innebærer.

Refleksjonsoppgaver