Nyheiter og fag

På disse sidene finn du nyheiter og informasjon om ombodet og temaa vi jobbar med, mellom anna klagesaker vi har behandla og FN-konvensjonane vi har tilsyn med.

LOs sommerpatrulje
LOs sommerpatrulje
Mange unge vet lite om rettighetene i arbeidslivet

Mange unge vet lite om rettighetene i arbeidslivet

Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm er bekymret for at mange unge arbeidstakere ikke kjenner til rettighetene de har i arbeidslivet. Hun bruker derfor noe av sommeren på å besøke bedrifter i Oslo sammen med LOs sommerpatrulje for å informere ansatte om ting de har krav på.

Forsvarssoldater på rekke
Forsvarssoldater på rekke
Forsvaret endrer praksis for ADHD-søkere etter klage fra ombudet

Forsvaret endrer praksis for ADHD-søkere etter klage fra ombudet

Dersom du før ville inn i førstegangstjeneste og samtidig svarte ja på spørsmålet om du har en ADHD-diagnose, ble du automatisk avskåret fra å gå videre i søkeprosessen. Etter at likestillings- og diskrimineringsombudet tidligere i år klagde på praksisen, har Forsvaret endret reglene og åpner nå for individuell helsevurdering av søkere.

FN-flagget
FN-flagget
FN kritiserer bruk av vergemål og tvang i Norge

FN kritiserer bruk av vergemål og tvang i Norge

FN-komiteen for funksjonshemmedes rettigheter (CRPD) mener det norske vergemålssystemet må endres. Slik det er i dag så mener komiteen at personer med nedsatt funksjonsevne ikke har den selvbestemmelsesretten de har krav på.

Om ombodet

Om ombodet

Informasjon om likestillings- og diskrimineringsombodet

Klagesaker

Klagesaker

Her finn du fråsegn i klagesaker vi har behandla.

Konvensjonar

Konvensjonar

Ombodets arbeid med FN-konvensjonanen CEDAW, CERD og CRPD.

LDOs statistikk

LDOs statistikk

Oversyn og tabellar over type sakar LDO får.

Publikasjonar

Publikasjonar

Rapportar, årsrapportar, brosjyrar og handbøker.

Arrangement

Arrangement

Her finn du informasjon om møter og konferansar arrangert av Likestillings- og diskrimineringsombodet

Høyringar

Høyringar

Fråsegn frå ombodet på offentlege høyringar