Rapportar og analysar frå LDO

Her finn du LDO sine analysar av og rapportar om klagesaker vi har hatt til behandling, om jussen, og om ulike likestillings- og diskrimineringrelevante tema.

I dei juridiske rapportane finn du oversikt over rettstilstanden, gjennomgong av våre saker, og typiske problemstillingar på området.  

Rapportar

Kontakt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på post@ldo.no