To kvinner holder hender mens de er på visning

Fagoppsummering: Seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk

Formålet med denne oppsummeringen er å gi en oversikt over diskrimineringsvernet når det gjelder seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. 

Fotografi av forsiden til rapporten

Vil du laste ned rapporten i PDF-format?