To kvinner holder hender mens de er på visning

16. Forskning

Denne fagoppsummeringen fokuserer på rettstilstanden for LHBTI-personer. Under lister vi opp relevant forskning og rapporter som sier noe om levekår og diskriminering for LHBTI-personer utover det juridiske perspektivet som denne oppsummeringen har. Oversikten er ikke uttømmende. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har også informasjon om relevante publikasjoner og forskning på sine sider (*230).

 • • Hegna, Kristinn (2007) Homo? Betydningen av seksuell erfaring, tiltrekning og identitet for selvmordsforsøk og rusmiddelbruk blant ungdom. En sosiologisk studie. Oslo: Nova
 • • Andersen, Normann, og Hilde Slåtten (2008) Holdninger til lesbiske kvinner, homofile menn, bifile kvinner og menn og transpersoner (LHBT-personer) – En landsomfattende representativ spørreundersøkelse. Bergen: Universitetet i Bergen
 • • Slåtten. Hilde, Norman Anderssen og Ingrid Holsen (2008): Førebygging og handtering av homofobisk erting i ungdomsskulen. Revidert rapport med utprøving og forslag til tiltak. Bergen: Universitetet i Bergen
 • • Grønningsæter, Arne og Nuland, Bjørn (2009): Lesbiske og homofile i Sápmi. En narrativ levekårsundersøkelse. Fafo
 • • Andersen, Normann, og Kirsti Malterud (2013) Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse
 • • Bakkeli, Vidar, og Arne Backer Grønningsæter (2013) LHBT i arbeidslivet. En kunnskapsgjennomgang. Oslo: Fafo
 • • Elgvin, Olav, Kristine Bue og Arne Backer Grønningsæter (2013): Åpne rom, lukkede rom: LHBT i etniske minoritetsgrupper. Fafo
 • • Fjær, Eivind Grip, Tonje Gundersen og Svein Mossige (2013): Lesbiske, homofile, bifile og transpersoners utsatthet for vold i nære relasjoner. En kunnskapsoversikt. Oslo: NOVA
 • • Van Der Ros, Janneke (2013) Alskens folk. Levekår, livssituasjon og livskvalitet til personer med kjønnsidentitetstematikk. Hamar: Likestillingssenteret.
 • • Malterud, Kirsti og Normann Andersen (2014) Helse blant lesbiske og bifile kvinner. Bergen: Uni Helse
 • • Eggebø, Helga og Almli, Maria og Bye, Marte Taylor (2015) Skeiv på bygda, Steigen: Forlaget Nora 

(*230 Bufdirs sider om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk: https://www.bufdir.no/lhbt/.)