Diskriminering på campingplasser

Hver eneste sommer mottar Likestillings- og diskrimineringsombudet henvendelser fra romani- og romfolk som opplever at de blir diskriminert på norske campingplasser. Derfor har LDO laget et skriv som presiserer hvilke lover og regler som gjelder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge arbeidet for å hindre at rom og romani urettmessig blir nektet adgang til, eller bortvist fra, norske campingplasser.


- Mange av de som tar kontakt med oss, har opplevd slik diskriminering. Vi tror flere av disse sakene kunne vært løst tidligere og på en bedre måte dersom de som driver campingplassene hadde fått informasjon om diskrimineringslovverket og hvilke rettigheter og plikter det gir, sier nestleder i LDO, Elisabeth Lier Haugseth. Denne uken sendte hun ut et informasjonsskriv til rom- og romanifolkets organisasjoner. På den måten håper LDO å få spredd kunnskap om hva som er lov og ikke lov, slik at flere rom og romani skal kjenne sine rettigheter hvis de kommer i en situasjon der de blir nektet adgang eller forsøkt kastet ut fra en campingplass.


- Campingplasseiere har en plikt til å passe på at romani og romfolk ikke blir diskriminert. Ingen skal nektes adgang eller kastes ut av en campingplass på grunn av sin etniske bakgrunn. Det er ulovlig. For å bortvise eller nekte noen adgang, trengs det saklig grunn. Dersom campingplassen nekter rom eller romani adgang på grunn av deres etnisitet, eller fordi de tidligere har hatt dårlig erfaring med noen med samme etniske bakgrunn, vil det være brudd på loven, sier Haugseth.


Hun oppfordrer rom- og romani til å ta med seg en kopi av skrivet, og vise det til de som driver campingplassen dersom de møter på problemer. Hvis de fremdeles opplever å bli diskriminert, håper hun de tar kontakt med ombudet.


- Likestillings- og diskrimineringsombudet kan behandle klager på diskriminering på campingplasser, og gi uttalelse om at en campingplass har brutt loven, sier hun.

Les hele skrivet her.