Fikk likevel assistent

Vestfold fylkeskommune snur. Mannen som tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet får likevel ha med assistenten han trenger på en fagprøve.

Mannen er varig lam i en arm.  Han meldte seg opp til praktisk fagprøve, og søkte om tilrettelegging ved bruk av assistent under fagprøven.

Vestfold fylkeskommune opplyste at de ikke har noen praktisk eksamen som det er tillatt å ha med assistent i. Mannen mente at dette var diskriminering og tok kontakt med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Det å få praktisk assistanse slik at en person med nedsatt funksjonsevne kan utføre en faglig oppgave, er noe annet enn faglig assistanse, som krever at assistenten har fagkompetanse, sier May Schwartz, seniorrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Behandlet søknaden på nytt

Fylkeskommunen har behandlet søknaden på nytt og godkjenner mannen sitt ønske om nødvendig bruk av assistent i forbindelse med avleggelse av den praktiske fagprøven.

Mannen oppfordres til å ta kontakt med fylkeskommunen når han ønsker å avlegge denne fagprøven, slik at tilretteleggingen kan bli så god og sikker som mulig.

- Mannen er fornøyd med resultatet, og vi er tilfredsstilt med at han får lik muligheter til utdanning som de andre, sier Schwartz.