Ha rett og få rett

- Vi har fått loven vi trenger, og nå må vi bruke den, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. Lørdag 22. juni arrangerte vi debattmøte på årets Pride House på Litteraturhuset. Temaet var den nye diskrimineringsloven om seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

12. juni vedtok Stortinget en ny lov som sikrer et vern mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- En milepæl er nå nådd. Menneskerettighetene er på nytt blitt bekreftet. Vi har fått et viktig verktøy, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Viktig lov

Den nye loven er en viktig lov. Den er del av et større arbeid som skal sikre at alle diskrimineringslovene gir det samme vernet.

- Diskriminering er diskriminering uavhengig av om det er fordi du er kvinne, mørk i huden, snakker gebrokkent norsk eller sitter i rullestol. Det samme skal nå gjelde uavhengig av om du er lesbisk, homofil eller trans, sier Ørstavik.

Aktivt likestillingsarbeid

Diskrimineringsloven vil også virke forebyggende som følge av aktivitetsplikt. Aktivitetsplikten tilsier at alle skoler, helsestasjoner, fastleger osv. skal ha kunnskap og kompetanse til å møte forskjellige folk. De skal ikke bare la være å diskriminere. De skal også ha kunnskap, rutiner og struktur ved sitt tjenestetilbud som gjør at du blir møtt på en likeverdig måte. Aktivitetsplikten gjelder også i arbeidslivet.

Utvidet vern

- Det er flott at folk sier ifra om urett, men det er alltid et nederlag hver gang et menneske blir diskriminert. Verktøy som aktivitetsplikten er utrolig viktig. Å forebygge et menneskes opplevelse av mindreverdighet er det viktigste ansvaret storsamfunnet kan ta, sier Ørstavik.

- Vi har tidligere bare kunnet behandle saker homofile og lesbiske knyttet til arbeidsliv og boligmarked. Kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk har heller ikke hatt et eksplisitt diskrimineringsvern. Det har det nå, sier hun.

Når LDO nå kan behandle saker som handler om utelivsdiskriminering, deltakelse på fritidsarenaer, på skole, utdanningsområdet og alle andre samfunnsområder, er det en viktig milepæl.

-Det er ikke greit å nektes adgang til utesteder fordi du er trans, eller bli frosset ut av idrettslaget fordi du er homofil. Heller ikke saker som jobbintervjuet som oppleves krenkende eller leiligheten du ikke fikk. Disse sakene vil jeg å ha på mitt bord, sier Ørstavik

Se debatten vår på YouTube.

Pride House er en del av Skeive dager, en festival  med mål om å synliggjøre skeiv kultur og bidra til aksept og respekt for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. 

Les mer om Skeive dager her.