Høresentralen blir tilrettelagt

Haukeland sykehus i Bergen tar grep etter at Høresentralen flere ganger er blitt klaget inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet.

- Pasienter får nå mulighet til å kontakte høresentralen på epost, og sykehuset skal montere teleslynge på venterommet. Det er bra og på tide, sier avdelingsleder i likestillings- og diskrimineringsombudet, Elisabeth Lier Haugseth.

Nå har også Hørselshemmedes Landsforbund i Hordaland klaget på at Haukeland sykehus bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven når Høresentralen ikke er tilgjengelig for hørselshemmede.

- Bakgrunnen for klagen var at høresentralen bare tilbyr kontakt på telefon, og at det dermed er vanskelig for hørselshemmede  å bestille eller endre time. Forbundet klaget også på at personer som sitter på venterommet kun blir ropt opp muntlig, og at flere dermed har mistet timen sin, sier Haugseth.

Fordi Haukeland sykehus planlegger flere tiltak for å tilrettelegge Høresentralen for brukerne, kunne ombudet henlegge saken.