En undersøkelse fra Ketil Lenert Hansen ved Senter for samisk helseforskning på forskning.no viser at samer opplever ti ganger mer diskriminering enn etniske nordmenn. Dette kan føre til høyt psykisk stressnivå, depresjoner og angst.

Ombud Sunniva Ørstavik mener at Hansens resultater er oppsiktsvekkende.

- Det er urovekkende at så mange samer opplever diskriminering i hverdagen. Vi trenger et større fokus på diskriminering av nasjonale minoriteter i Norge. Nå har vi forskning som bekrefter den virkeligheten som den samiske befolkningen opplever. Det krever handling, sier ombud Sunniva Ørstavik.

Forskning

Hansen har studert hvordan etnisk diskriminering er knyttet til helserelaterte problemer i den nordnorske befolkningen. Doktorgraden han nylig tok i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø, bygger på den omfattende helse- og levekårstudien i områder med samisk og norsk bosetning.