Takk for påmeldingen

Påmeldingen din er registrert. Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål.

E-post: pamelding@LDO.no

Send ikke sensitiv informasjon i e-post.

Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Grønt nummer: 800 41 556

Telefon: 23 15 73 00

Du kan også sende SMS til mobilnummer 95 92 05 44.

Adresse: Mariboesgt. 13, 4 etg. (besøk). Se kart.
0031 Oslo