Trakassering i arbeidslivet – oppsummering av møtet

Her finner du innledningene fra møtet om trakassering i arbeidslivet, som vi arrangerte 11. juni 2014. Det ble også filmet, og vi har publisert innledningene på vår Youtube-kanal.

Trakasseringsaker er ofte tabubelagte og vanskelige å stå i. Å varsle om trakassering kan skape alvorlige arbeidsmiljøproblemer hvis arbeidsgiver ikke har gode rutiner for håndtering. 

Vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet ser også at disse sakene sjelden løses på en gode måte for den som rammes av og melder i fra om trakasseringen.

Om møtet

Onsdag 11. juni satt vi trakassering i arbeidslivet på dagsorden. Vi presenterte en gjennomgang av klagesaker vi har behandlet, med fokus på etnisk trakassering, trakassering på grunn av kjønn, og seksuell trakassering.

Vi fikk høre to historier fra personer som har opplevd og varslet om trakassering.

Arbeidstilsynet og professor Ståle Einarsen fra Universitetet i Bergen ga kunnskap om hvordan trakassering kan forebygges, hvordan arbeidsgivere kan hindre at en trakasseringssak eskalerer, og hvordan arbeidsgivere kan håndtere en varslingssak.

Innledningene

Forbudet mot trakassering og saker LDO har behandlet v/Helene Jesnes.

Arbeidsgivers plikter til å forebygge trakassering v/ Bård Hogstad, seniorinspektør Arbeidstilsynet.

Annet fra møtet: