Kontaktkonferansen har siden 2000 vært en viktig arena for myndigheter og det sivile samfunn for blant annet å diskutere kvinners rettigheter og Norges likestillingsarbeid innenfor FN. Likestillings- og diskrimineringsombudet er medarrangør.

Dato: 1. og 2. februar
Påmelding: Påmelding til Kontaktkonferansen-2011 her.

I år vil temaene for konferansen være:

  • teknologiens rolle i styrking av kvinners rettigheter og muligheter; og
  • kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter.

Kjønnslikestilling med personer med funksjonsnedsettelser vil bli diskutert i tilknytning til begge disse temaene. 

Mer om konferanse her.