I forbindelse med avslutningen av 2007 - Det europeiske året for like muligheter for alle inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet til et tilbakeblikk på året som har vært og en diskusjon om veien videre.

Tid: Mandag 21. januar 2008, kl 1200 – 1515.

Sted: Likestillings- og diskrimineringsombudets lokaler i Grensen 5, Oslo.

Påmelding: Send e-post med navn, organisasjon og kontaktinformasjon til paamelding@LDO.no innen 16. januar.
Gi beskjed dersom du har behov for tilrettelegging.

Flere aktivitetsansvarlige vil gi korte presentasjoner av deres aktiviteter, det vil bli gitt informasjon om videre muligheter til å søke EU-midler til fremtidige prosjekter og Stefan Olsson fra Europakommisjonen vil gi en presentasjon av fremtidige prosesser på Europeisk nivå. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Klikk her for fullstendig program.