Norges idrettshøgskole om en kartlegging av likestilling og mangfold i norsk idrett. Funnene fra kartleggingen blir presentert i en egen rapport som lanseres den 12. november under en heldagskonferanse på Norges idrettshøgskole.

Gratis heldagskonferanse.
Tid: Onsdag 12. november 2008
Sted: Norges idrettshøgskole
Påmelding: Send e-post med ordet "Idrett" til paamelding@LDO.no innen kl. 12 mandag 10. november

Inkludér navn, organisasjonstilknyttning og kontaktinformasjon. Gi beskjed dersom du har spesielle behov eller dersom du ikke vil at din kontaktinformasjon deles med andre deltakere. 

Endelig program legges ut så snart det er klart.

Undersøkelsen har blant annet sett nærmere på:
• Kjønnsfordelingen blant utøvere, trenere, ledere og tillitsvalgte.
• Tiltak for å rekruttere og å beholde personer fra underrepresenterte grupper.
• Tiltak for å forebygge og å håndtere rasisme, homofobi og trakassering.

Klikk her og les hele invitasjonen