Barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt svarer.
For et år siden nektet en ambulanse å ta med Ali Farah etter at han var blitt slått ned i Sofienbergparken i Oslo.

Sted: LDO, Grensen 5, Oslo
Tid: Mandag 22. september, kl. 12.30 – 14.00
Påmelding: pamelding@LDO.no
Påmeldingsfrist: 17 september

Påstander om diskriminerende holdninger i det offentlige må tas alvorlig, sa regjeringen. Samtidig ble det lovet å få fram kunnskap om diskriminering utøvd av myndighetspersoner og å iverksette tiltak.

  1. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås spør:
    Hva har skjedd? Hvordan vil regjeringen hindre rasisme og diskriminering og sikre likeverdige offentlige tjenester?
    Regjeringen ved statsråd Anniken Huitfeldt svarer.
  2. Du slipper til med spørsmål og kommentarer.
    Møtet er åpent for alle, men vi inviterer spesielt minoritetsorganisasjoner
    og andre som jobber mot rasisme og diskriminering.

Konferansier: Hannah Wozene Kvam (artist i Queendom).
Sluttkommentar: Majoran Vivekananthan (redaktør i Utrop).

Endelig program kan leses i forkant av møtet på våres nettsider.
Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det vil bli servert kaffe/te og kjeks.

Last ned invitasjonen i pdf-format