Debatten om felles ekteskapslov er preget av steile fronter. Særlig omstridt er spørsmålet om lesbiske par skal få adgang til assistert befruktning. Før spørsmålet avgjøres i Stortinget i juni, inviterer Likestillings- og diskrimineringsombudet tilhengere og motstandere til debatt.

Sted: LDO, 2. etasje i Grensen 5 i Oslo
Klokkeslett: 11.30 – 13.30 
Dato: onsdag 30. april
Påmelding: pamelding@ldo.no innen 28. april.

Program

11.30   Velkommen
Fungerende likestillings- og diskrimineringsombud, Ingeborg Grimsmo, åpner programmet.

11.35   Litt om bakgrunnen for forslaget om felles ekteslapslov
Kjell Erik Øie, statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet (BLD) og og Kari Henriksen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), orienterer om lovforslaget, med fokus på lesbiske pars adgang til assistert befruktning.

12.00  Ekspertene har delte syn på saken
Sissel Rogne fra Bioteknologinemnda gjør rede for nemda sitt delte syn i denne saken.

12.30  Pause

12.40  Hva synes de lesbiske selv om dette?
Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring (LLH) forteller hva som er LLH sitt syn i denne  saken.

12.50  Er lesbiskes ønsker om barn et offentlig anliggende?
Gynekolog Øystein Magnus tar for seg de ikke-religiøse motargumentene i denne debatten.

13.00  Spørsmål fra salen og paneldebatt