Forekomsten av gutter og menn som er misfornøyd med egen kropp er snart på nivå med det vi finner hos jenter og kvinner! Kroppsmisnøye blant amerikanske menn har i løpet av en 30 års periode økt fra 15% til 50% og tall fra Norge viser at 20% av gutter i aldersgruppen 12-18 år er i risiko for utvikling av spiseforstyrrelser. Det rapporteres likevel om svært få gutter/menn som søker behandling. Derimot tar en del kontakt med Rådgivning om spiseforstyrrelser (ROS) og det rapporteres om gutter og menn som sliter med sitt forhold til kropp/mat og helse både i idretts-, trenings- og rusmiljøer. På denne bakgrunn har ROS fått med seg representanter fra aktuelle miljøer i arbeidet med å arrangere en kongress.

Konferansen avholdes 10.-11. nov i Folkets Hus.

Målsettingen er å sette søkelys på problemer gutter/menn har i forhold til kropp og helse og å bli langt bedre og mer samkjørt i å gi hjelp og veiledning.

Målgruppe er fagfolk, behandlere, forskere og pedagoger innen feltet spiseforstyrrelser og rusomsorg. Trenere og veileder innen idretts- og treningsmiljøer samt miljøer med fokus på vektkontroll og kosthold.

Flere fagfolk mener at presset på kropp, det å være flott og sexy, sprek og ung, kan gi svært alvorlige konsekvenser.

Vi har med glede og melde at Trond Giske kommer for og åpne Kropp og Helse konferanse 2008.

Priser og betingelser
Totalpris kr. 3630,- som dekker konferanseavgift, møterom begge dager, lunsjer og kaffepauser.

Påmeldinger etter 13. oktober belastes kr. 4030,-

En dag deltakelse kr. 2215,- som dekker konferanseavgift, møterom 1 dag, lunsj og kaffepauser.

Påmeldinger etter 13. oktober belastes kr. 2215,- for 1 dags deltakelse.

Du kan lese hele programmet her.

Mer informasjon her: www.possibility.no/kroppoghelse.