Nylig ble Norge kåret til verdens mest likestilte land av Verdens økonomiske forum. Likestillings- og diskrimineringsombudet legger torsdag fram SaLDO 2008, et samfunnsregnskap som viser at det fortsatt er et stykke fram til vi kan kalle Norge et likestilt land.

Torsdag 27. november kl. 11.00-12.30
Hos Likestillings- og diskrimineringsombudet, Grensen 5, andre etasje.

SaLDO måler likestillingen mellom kvinner og menn, og behandler også likestilling av etniske minoriteter, av homofile og lesbiske, av personer med nedsatt funksjonsevne og i forhold til alder i det norske samfunnet.

På noen områder går utviklingen faktisk den gale veien.

SaLDO er basert på statistikk. Samfunnsregnskapet viser blant annet:

  • Lønnsgapet mellom kvinner og menn øker.
  • Far er mindre hjemme enn vi tror.
  • Andel kvinnelige ledere går ned.
  • Klar sammenheng mellom synlig minoritetsbakgrunn og diskriminering.

Selv om det i mange år har vært et mål å øke andelen med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, står fortsatt én av to personer med nedsatt funksjonsevne utenfor. 

Årets SaLDO har et tilleggskapittel som tar for seg levekår. Kapitlet behandler blant annet idrett, helse og likestilling i hjemmet.

Vi byr på lunsj.

Påmelding til kv@ldo.no, eller 24 05 59 50

Velkommen!