Det nye opptjeningssystemet øker forskjellene i pensjon. Gapet mellom kvinner og menn er stort fra før. Er den nye pensjonsreformen utformet på bakgrunn av det typiske mannlige arbeidslivsmønsteret?

Besteårsregelen faller bort. Det betyr at samsvaret mellom det en faktisk har tjent i hele yrkeslivet blir beregningsgrunnlaget for pensjon. Dette gir en økt skjevhet i pensjonsgrunnlaget for kvinner som tar større del av omsorg for barn og hjem i forhold til menn. Dette blir temaet for det åpne møtet hos Likestillings- og diskrimineringsombudet torsdag 14. februar.

Likestillings- og diskrimineringombudet har faste temamøter den andre torsdagen i hver måned. I tilegg arrangerer LDO flere temamøter dersom det er aktuelle saker vi ønsker å ta opp