LDO inviterer alle LDO’s kontaktorganisasjoner til et felles møte om ”Graverutvalget”, NOU 2009: 14 Et helhetlig diskrimineringsvern.

Graverutvalgets utredning er ute på høring og LDO ønsker dialog og innspill til forslaget om en ny samlet lov mot diskriminering. 

Sted: DoGA - Norsk arkitektur og design senter.
Hausmannsgate 16, Oslo. Se kart.

Klokkeslett: 15.00 – 17. 30

Dato: torsdag 15. oktober 2009

Påmelding: kv@ldo.no innen mandag 12. oktober.
Du kan enkelt melde deg på ved å benytte vårt elektroniske påmeldingsskjema.

Program:

15.00: Registrering, kaffe og enkel servering.
15.10: Velkommen ved Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.
15.30: Orientering om Graverutvalgets innstilling.
5 minutters benstrekk og kaffepåfyll.
15.50: ”Kaféworkhop”: de ulike brukerforumene sitter i grupper og diskuterer Graverutvalgets forslag.
16.45: Vi samles i plenum og oppsummerer gruppenes innspill.
17.20: Oppsummering & takk for nå ved Beate Gangås!

 

På Barne- og likestillingsdepartementet sider kan du lese mer om Graver-utvalgets forslag til ny helhetlig diskrimineringslov.

-  For 30 år siden fikk vi likestillingsloven, som satte forbud mot diskriminering på grunn av kjønn. Diskriminering og likestilling handler ikke lenger bare om kjønn, men også om etnisitet, funksjonsevne, seksuell orientering og alder. Å se disse grunnlagene i sammenheng, og å samle reglene om alle former for diskriminering i én lov, er derfor et viktig skritt. En ny samlet diskrimineringslov vil være ett av flere virkemidler i regjeringens arbeid for likestilling og mot diskriminering, sier barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt.

Velkommen til viktig debatt!

For spørsmål kontakt Monica Larsson, kommunikasjonsrådgiver, 23 15 73 40.