Alle virksomheter er pålagt å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering. 
Få rask og praktisk innføring i hva som skal til for å imøtekomme de nye reglene, og informasjon om diskrimineringsjuss.

Kurs holdes følgende steder (klikk på stedene ovenfor for fullt program):

På kursene presenteres gode eksempler fra virksomheters arbeid og informasjon om den relevante diskrimineringsjussen.

Kursene har arbeidsgivere, personalansvarlige, tillitsvalgte, og arbeidslivets rådgivere som målgruppe.

Kursdeltakelse kan føres opp i virksomhetens årsberetning og dermed innfri deler av aktivitetsplikten. 

Det arrangeres også heldags ekspertkonferanse i Oslo den 26. oktober viet diskrimineringsjuss i arbeidslivet. Konferansen har som mål å åpne for diskusjon og debatt omkring prinsipielle sider ved utviklingen og håndhevingen av vernet mot diskriminering i norsk arbeidsliv.

Du kan også lese mer på våre kampanjesider.

Påmelding

Meld deg på et av kursene ved å benytte vår elektronisk påmeldingsskjema.

Si også i fra om du har spesielle behov.

 

EU flag

Støttet av EUs program for sysselsetting og sosial solidaritet (2007-2013), i regi av Generaldirektoratet for sysselsetting, sosialpolitikk og likestilling. Programmet gir økonomisk støtte til implementering av EUs målsettinger i forhold til arbeids- og samfunnsliv, i tråd med EUs sosiale agenda, og bidrar dermed til oppnåelse av Lisboastrategiens målsettinger på disse felt. Innholdet i programmet gjenspeiler ikke nødvendigvis EU-kommisjonens standpunkt eller meninger.